רומן

ארץ גְזֶרַה

ארץ גְזֶרַה

רומן בהמשכים באתר עיתון "הארץ" www.haaretz.co.il

מסעה של פלוגת צנחנים לתוך אפריקה, ולכפר מצרי נטוש בדרך לאיסמעליה (מעין יציאת מצרים בהיפוך), מגיע להשלמתו כשהכפר הופך למוצב - והמוצב למשל על הגורל של כולנו ועל הטרגדיה של ישראל המודרנית, החדשה.