ספר ילדים

אי

אי
ביקורות: 

"מעשה באי שגילה ידידות ששינתה סדרי עולם... משה אורן, בעקבות שהותו באיי הוואי, יוצר אגדה ברוח ילידי המקום המנסה לענות על מסתורי העולם הזה וסודותיו. אין כאן פתרון או תשובה, אלא סיפור המשרה אהבה לטבע הסובב אותנו ומעורר תהיות על התהוותו של העולם."

על המשמר

זהו סיפור אגדה שנולד באיי הוואי.
מעשה באי שגילה את הידידות.
מעשה בידידות ששינתה סדרי עולם.