רומן

ארץ גְזֶרַה

ארץ גְזֶרַה

מסעה של פלוגת צנחנים לתוך אפריקה, ולכפר מצרי נטוש בדרך לאיסמעליה (מעין יציאת מצרים בהיפוך), מגיע להשלמתו כשהכפר הופך למוצב - והמוצב למשל על הגורל של כולנו ועל הטרגדיה של ישראל המודרנית, החדשה.