מפעל זכרון

ספר נצר אחרון

נצר אחרון

בהוצאת משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל, ויד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

עורך ראשי: משה אורן

ספר יזכור להנצחת חללי מערכות ישראל,
ניצולי שואה שנותרו שריד אחרון למשפחתם,
שעלו לארץ, התגייסו לשורות הצבא ונפלו במלחמה.