מפעל זכרון - הר הרצל

מסלול המבקרים

מתכנן המסלול ותחנות הדרך, כותב הטקסט, מנהל פרוייקט הקמת המסלול.

בית העלמין הצבאי בהר הרצל, ירושלים, היה עם השנים לאתר הנצחה ממלכתי לתקומת עם ישראל במולדתו. בקיץ תש"ט (1949) הובאו ונטמנו בהר עצמותיו של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה. באותה עת נקבע כי במורדות ההר ייכון בית העלמין הצבאי של בירת ישראל.

בשל מיקומו הטופוגרפי והסמלי של הר הרצל במערב ירושלים הוקמו במקום זה אתרי זיכרון ייחודיים כאנדרטאות לציון הגבורה היהודית במאבק בגרמניה הנאצית, יד זיכרון לנספים בספינות המעפילים, חלקות כזו של צנחני היישוב שנשלחו לאירופה הכבושה להצלת בני עמם מהנאצים, והאנדרטה הממלכתית לחללי פעולות האיבה. חלקת גדולי האומה, מקום מנוחתם של נשיאים, ראשי ממשלה ויושבי ראש כנסת ישראל, נחנכה בהר בשנת תשי"ב (1952) והיתה לחלק מבית העלמין הצבאי.

מסלול המבקרים המקיף מתחיל בכניסה לבית העלמין הצבאי, ועובר בין היתר בגן הנעדרים לחללים שמקום קבורתם לא נודע, בחלקת גדולי האומה, באנדרטה לחללי פעולות איבה, בחלקת גדולי הציונות ובקבר הרצל. דרך השביל המחבר, ואנדרטת נצר אחרון שעליו, חובר מסלול המבקרים ליד ושם, אתר הזיכרון לשואה ולגבורה. אבני הדרך במסלול, כשלושים במספר, שוזרות בדרכן הייחודית והמרגשת את סיפור התקומה הציונית בארץ ישראל.